J&P集团旗下公司,亚马逊,ebay,速卖通,wish,美客多,WayFair SPN服务商 登录/注册 会员权益 EN
你当前的位置:商标分类 > 第二十九类

第二十九类 食品油脂

肉,鱼,家禽和野味;肉汁;腌渍、冷冻、干制及煮熟的水果和蔬菜;果冻,果酱,蜜饯;蛋;奶和奶制品;食用油和油脂。

【注释】

肉,鱼,家禽和野味;肉汁;腌渍、冷冻、干制及煮熟的水果和蔬菜;果冻,果酱,蜜饯;蛋;奶和奶制品;食用油和油脂。

群组信息
【2901】肉,非活的家禽,野味,肉汁
 • 小牛肉
 • 鸡肉沙拉
 • 包装好的肉
 • 炸鸡块
 • 鸡肉
 • 炖牛肉
 • 炸猪排
 • 火鸡肉
 • 腊肉
 • 牛肉汤
 • 鸡肉丸子
 • 猪肘
 • 加工过的牛肉
 • 鸡胗
 • 羊肉片
 • 肉丸
 • 肉馅
 • 鹅肝酱
 • 炸肉
 • 浓味熏牛肉
 • 鸡肉丸
 • 腌制的肉
 • 牛肉
 • 牛肉片
 • 肉(腌制的)
 • 熟肉制品
 • 牛肉干
 • 加工过的肉
 • 牛骨汤
 • 烤牛肉
 • 腌咸牛肉
 • 冷冻肉
 • 鸭胗
 • 熏香肠
 • 摩泰台拉香肠
 • 加工过的蜗牛(食用蜗牛)
 • 熟蜗牛
 • 加泰罗尼亚猪肉肠
 • 加工过的人食用蜂蛹
 • 猪后肘
 • 肉汁清汤
 • 浓缩汤汁
 • 酱油等浸煮的肉(佃煮肉)
 • 未煮的香肠
 • 禽肉浓缩汁
 • 腌猪脚
 • 调味的烤牛肉片(烤肉)
 • 白香肠
 • 碎熏肉
 • 意大利辣味香肠
 • 制香肠肉馅
 • 以肉为主的预先准备好的菜
 • 以野味为主的预先准备好的食物
 • 膨化猪皮
 • 墨西哥式炸肉皮
 • 食用青蛙(非活)
 • 意大利肉肠
 • 腌咸牛肉末
 • 哈吉斯(苏格兰肉馅羊肚)
 • 血肠
 • 牛肉清汤
 • 肉汤
 • 牛肉清汤汤料
 • 猪肉食品
 • 牛肉清汤浓缩汁
 • 肉冻
 • 猎物(非活)
 • 火腿
 • 浓肉汁
 • 熏肉
 • 肝酱
 • 香肠
 • 牛肚
 • 家禽(非活)
 • 腌制肉
 • 猪肉
 • 食用燕窝
 • 人食用蚕蛹
 • 日式烤鸡肉串
 • 冻干肉
 • 可食用昆虫(非活)
 • 热狗肠
 • 玉米热狗肠
 • 风肠
 • 板鸭
 • 肉片
 • 肉干
 • 肉脯
 • 冻田鸡腿
 • 肉松
 • 肉糜
(备注)